Home
Actualiteit
Kennis en ervaring

06/15/2019
Van Veldhoven wil eind aan export plastic afval vanuit Westerse landen
Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) wil dat Europese- en andere Westerse landen stoppen met het exporteren van plastic afval. Hiervoor pleit zij vandaag richting haar internationale collega’s op de G20 bijeenkomst rondom milieu en energie in Japan. Het is de eerste keer dat een aparte milieubijeenkomst onderdeel is van de jaarlijkse top.
lees verder

06/11/2019
Minister Van Nieuwenhuizen: it giet troch
Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat stelt nog eens 15 miljoen euro beschikbaar om de verbreding van het sluiscomplex bij Kornwerderzand mogelijk te maken. De minister heeft dit vandaag bekend gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. Met de extra bijdrage van het Rijk en de garantie van de regio dat ook zij 15 miljoen euro extra in het project steken, is financiering voor de verbreding van de sluis rond.
lees verder

06/11/2019
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
De Rijksoverheid, provincies, havens, maritieme brancheorganisaties, verladers, vervoerders, banken en kennisinstellingen slaan de handen ineen voor verduurzaming van de scheepvaart. De partijen hebben vandaag met minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) een Green Deal gesloten met vele tientallen acties om de uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht en de CO2-uitstoot door de binnenvaart en zeevaart fors terug te dringen.
lees verder

06/06/2019
Minister pakt knelpunt scheepvaart bij Nijmegen aan
Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat neemt maatregelen om de bevaarbaarheid van de Waal bij Nijmegen te verbeteren. Binnenvaartschepen hebben door erosie van de bodem en droogte last van de ondiepe rivierbodem bij een lage waterstand in de rivier. De minister trekt in totaal €7,7 miljoen uit voor verbeteringen aan het knelpunt.
lees verder

06/06/2019
Minister Van Nieuwenhuizen: steun voor afvalwatervoorziening op Bonaire
De kapotte irrigatieleiding van de rioolwaterzuiveringsinstallatie op Bonaire wordt snel vervangen. Dat is de uitkomst van een bestuurlijk overleg dat minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) vandaag samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft gevoerd met het bestuur van Bonaire. Het eiland is een bijzondere Nederlandse gemeente en daarom vindt minister Van Nieuwenhuizen het belangrijk dat zowel de drinkwater- als de afvalwatervoorziening goed geregeld is.
lees verder

06/03/2019
EU-landen en autofabrikanten delen informatie voor meer verkeersveiligheid
Europese lidstaten, autofabrikanten en aanbieders van navigatiesystemen gaan informatie over de omstandigheden op de weg delen om zo de verkeersveiligheid te verbeteren. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat sprak dit vandaag af samen met vier andere Europese landen tijdens het ITS-congres in Eindhoven. Door deze afspraken krijgen miljoenen automobilisten in ons land toegang tot meer informatie over onveilige situaties op de route.
lees verder

05/20/2019
Efteling wil aantal fietsende werknemers verdubbelen
In 2020 30% van de Eftelingmedewerkers op de fiets naar het werk. Deze ambitie om het aantal fietsende medewerkers te verdubbelen spreken de Efteling en staatssecretaris Van Veldhoven vandaag uit. De 3300 medewerkers van de Efteling kunnen gebruik maken van diverse fietsvoorzieningen en regelingen om een fiets aan te schaffen. Ook ligt de F261, een splinternieuwe snelfietsroute tussen Waalwijk en Tilburg, voor de deur. Staatssecretaris Van Veldhoven testte vandaag samen met Roodkapje en lokale bestuurders deze route. Dat deed zij op een speciale elektrische fiets, die ze doorgaf aan een medewerker van de Efteling. Daarmee gaf zij het startsein voor een fietsestafette onder Brabantse werkgevers.
lees verder

05/17/2019
Nederland krijgt toekomstbestendig spoorbeveiligingssysteem
Het Nederlandse spoor wordt voorzien van het nieuwe spoorbeveiligingssysteem European Rail Traffic Management System (ERTMS). Het huidige systeem, dat ruim 60 jaar oud is, wordt tussen nu en 2050 vervangen door dit nieuwe, digitale systeem. Hiermee blijft het spoor veilig, ook wanneer dat straks intensiever benut wordt door een groeiend aantal treinen. Dit staat in het besluit waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. De invoer van ERTMS is de standaard die door de Europese Commissie is voorgeschreven en ook onderdeel van het Regeerakkoord.
lees verder

05/16/2019
Stationsgebied Eindhoven: overheden zoeken partners voor ontwikkeling
Het hele stationsgebied van Eindhoven, een gebied van ongeveer 55 hectare, ondergaat de komende twintig jaar een gedaanteverwisseling. Dit gebeurt onder de noemer ‘Eindhoven Internationale Knoop XL’, om met de groei van Brainport Eindhoven ook de verblijfskwaliteit en bereikbaarheid te kunnen garanderen. Brainport Eindhoven is namelijk één van de belangrijkste economische kerngebieden van Nederland. Vandaag intensiveren Rijk, provincie en gemeente hun samenwerking via de ondertekening van een overeenkomst. Ze richten hun ogen nu nadrukkelijk op ontwikkelaars.
lees verder

05/16/2019
Landelijk bemiddelaar voor meer snelheid in aanpak overwegen
Binnen vijf jaar alle overwegen die niet zijn beveiligd zijn met spoorbomen en bellen opheffen of beveiligen. Aan dit doel werkt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) samen met gemeenten, provincies, belangenverenigingen en spoorbeheerder ProRail. Om meer snelheid in de aanpak van overwegen te brengen, stelt zij Letty Demmers aan als landelijk bemiddelaar. Van Veldhoven wil toe naar nul slachtoffers door ongevallen op spoorovergangen.
lees verder

05/15/2019
Minister geeft startsein voor schoner water Eems-Dollard
Het water van de Eems-Dollard in Oost-Groningen is vertroebeld door grote hoeveelheden slib. Op woensdag 15 mei gaf minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat)  het startsein voor een proef om het overtollige slib aan de waterkant op te vangen. Samen met minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) maakt zij hiervoor €10 miljoen vrij. Het water moet helderder en zuurstofrijker worden, wat goed is voor vogels, vissen en andere waterdieren.
lees verder

05/14/2019
Aanscherping voorschriften emissies grote installaties
Vandaag is het gewijzigde Activiteitenbesluit Milieubeheer gepubliceerd. Daarin worden de voorschriften voor de belangrijke emissies aangescherpt, in lijn met Europese regelgeving, die grootschalige energieopwekking en afvalverbranding in energiecentrales in de hele EU milieuvriendelijker maakt.
lees verder

05/08/2019
Van Nieuwenhuizen geeft startsein voor verharding wegen Sint Eustatius
Met een grote graafmachine heeft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) officieel het startsein gegeven voor de aanleg van verharde wegen in de woonwijk Cherry Tree op Sint Eustatius. In totaal worden in deze wijk 5 stoffige zandwegen met een totale lengte van 1,5 km verhard.
lees verder

05/07/2019
Reactie op de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag inzake Milieudefensie vs de Staat
Vanochtend deed het Gerechtshof Den Haag uitspraak in de zaak in hoger beroep van Milieudefensie tegen de Staat over luchtkwaliteit. Milieudefensie spande de zaak aan omdat zij vindt dat de Staat onvoldoende doet om overal aan de normen voor luchtkwaliteit te voldoen.
lees verder

04/30/2019
Verjonging chemische installaties
Dankzij investeringen in modernisering en nieuwbouw zijn de fabrieken van de Nederlandse (petro)chemie sinds 2014 aanzienlijk verjongd. Dit blijkt uit een recent onderzoek naar de staat van de installaties in de Nederlandse (petro)chemie.
lees verder

04/18/2019
Ondertekening Startbeslissing programma Luchtruimherziening
Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en staatssecretaris Visser (Defensie) hebben de startbeslissing genomen voor de herziening van het Nederlandse luchtruim. In de startbeslissing worden de stappen bekend gemaakt die de komende tijd worden gezet voor de nieuwe indeling van het luchtruim. Onderdeel van de aanpak is het besluit om al voor 2023 ruimte vrij te maken in het hoger gelegen luchtruim zodat het vliegverkeer van Lelystad daar terecht kan.
lees verder

04/16/2019
Op spoormissie in China
Van 7 tot en met 12 april was Lidewijde Ongering, secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, op handelsmissie met een delegatie uit de spoorgoederensector. In Chongqing, Wuhan en Chengdu – cruciale spoor-hubs – zijn verschillende afspraken gemaakt om de groei van het vervoer per spoor verder aan te jagen.
lees verder

04/12/2019
Kabinet akkoord met harmonisatie milieuzones
Automobilisten die rijden op diesel kunnen vanaf 2020 op twee manieren te maken krijgen met een milieuzone. Gemeenten die een milieuzone invoeren, kunnen dieselauto’s die op 1 januari 2020 ouder zijn dan 15 jaar, of ouder dan 20 jaar, in hun zone weigeren. Milieuzones blijven wel toegankelijk voor benzineauto’s. Verder komt er een systeem van eenduidige bebording dat begrijpelijk is voor de automobilist. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Het voorstel wordt nu ter voorhang aan zowel de Eerste als de Tweede Kamer gezonden.
lees verder

04/09/2019
Nederlands-Duitse versterking spoorgoederensector
Nederland en Duitsland trekken samen op in het nog aantrekkelijker en efficiënter maken van spoorgoederenvervoer. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) en haar Duitse collega-staatssecretaris Enak Ferlemann maakten hierover vandaag afspraken in Berlijn.
lees verder

04/05/2019
Nederlands beleid op circulaire economie en duurzaam inkopen gooit hoge ogen in Europees verband
Nederland heeft een koppositie op het gebied van circulaire economie en duurzaam inkopen van de overheid zelf. En ook op andere milieuthema’s is sprake van vooruitgang, maar ook ruimte voor verbetering.
lees verder

Actualiteit
Info@zichtopinfra.nl | Contact | Routebeschrijving
Contact